MIMOŘÁDNÁ INVESTIČNÍ NABÍDKA - pouze 200 ks korporátních dluhopisů s nadprůměrným úrokem 12,00% ročněNázev emise: IMPULS 2019

Emitent: DIREKTO s.r.o., IČ: 03782603

Datum emise: 25.02.2019

Splatnost emise: 36 měsíců tj. 25.02.2022

Úrokový výnos: pevný roční úrok 12,00%

Počet dluhopisů: 200 ks

Nominální hodnota dluhopisu: 25 000 CZK

Měna emise: CZK

Forma : cenný papír na jméno v listinné podobě

Distribuce emise: dluhopisy lze zakoupit výhradně on-line prostřednictvím internetových stránek emitenta na adrese www.impuls2019.cz

Úhrada dluhopisu: objednané dluhopisy lze uhradit vkladem, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet emitenta

Č.ú 1491224002/5500

Platby výnosů: úrokové výnosy budou vypláceny průběžně, 2x ročně, v pevně stanovených termínech: 25.08.2019, 25.02.2020, 25.08.2020, 25.02.2021, 25.08.2021, 25.02.2022
Platby proběhnou bezhotovostně, převodem na uvedený bankovní účet vlastníka dluhopisu

Splacení dluhopisu: splacení jmenovité hodnoty dluhopisu proběhne ke dni. 25.02.2022 na bankovní účet vlastníka dluhopisu

Nabídka je limitována a platí do vyprodání emise, tedy upsání 200 ks dluhopisů číslovaných 001 - 200